IN-LINE PLOCHA

CENNÍK IN-LINE PLOCHY

Od 19.05.2018 sú v platnosti tieto ceny prenájmov in-line plochy:

  • od 07:00 do 21:00 1 hodina 30,- €

Rezervácie:
tel.: +421 911 660 901
e-mail: info@mshkmzilina.sk
V prípade záujmu o prenájom ľadovej plochy je potrebná rezervácia vopred.

 
 

POKYNY PRE VEREJNOSŤ

V dňoch pondelok až piatok a v termíne od 7:00 do 19:00hod. je možnosť využitia in-line plochy obmedzená a je potrebné konzultovať použitie vopred.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu a odcudzenie osobných vecí.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za vzniknuté úrazy.
Činnosť na in-line ploche počas prenájmu a verejného korčuľovania prebieha na vlastnú zodpovednosť.
V cene hodinového prenájmu je aj možnosť využitia šatne so sprchou.
V prípade úrazu kontaktujte prevádzkovateľa.
Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny prevádzkovateľa.
 

ROZPIS OBSADENOSTI IN-LINE PLOCHY