Odborné komisie

Odborné komisie spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.

 

EKONOMICKÁ KOMISIA

e-mail: financie(a)mshkmzilina.sk
Predseda: Kráľ Peter
člen: Cisárik Jozef
člen: Vydrová Silvia
člen: Cigániková Martina
člen: Korenčíková Monika


ŠKOLSKÁ KOMISIA

e-mail: skola(a)mshkmzilina.sk
Predseda: Petný Martin
člen: Franc Pavol
člen: Krištofíková Janka
člen: Lingešová Janka
člen: Liptáková Monika


LEGISLATÍVNA KOMISIA

e-mail: legislativa(a)mshkmzilina.sk
Predseda: Liptáková Monika
člen: Husár Roman
člen: Chebeňová Andrea
člen: Michelčík Miloš
člen: Zemiaková Mária


ŠPORTOVÁ KOMISIA

e-mail: sport(a)mshkmzilina.sk
Predseda: Rehák Róbert
člen: Kubík Ján
člen: Cisárik Jozef
člen:  Lipták Róbert
člen: Káčerová Mária


PROJEKTOVÁ KOMISIA

e-mail: projekt(a)mshkmzilina.sk
Predseda: Zemiaková Mária
člen: Laššová Andrea
člen: Drdáková Michaela
člen: Káčerová Mária
člen: Petný Martin


MEDIÁLNA KOMISIA

e-mail: media(a)mshkmzilina.sk
Predseda: Meluš Marián
člen: Kováčik Daniel
člen: Látková Miroslava
člen: Vydra Marián
člen: Lopušan Jozef


VŠEOBECNÉ ÚLOHY KOMISIE:

  • zabezpečovanie komunikácie rodičov a hráčov nad 18 rokov s vedením spoločnosti v oblasti, pre ktorú sa konkrétna komisia zriaďuje (rodičia, verejnosť sa budú obracať s podnetmi na komisie prostredníctvom účelovo zriadených kontaktných e-mailových adries a vedenie spoločnosti bude komunikovať s rodičmi a verejnosťou aj prostredníctvom komisií)
  • získavanie podnetov, myšlienok, nápadov a ich spracovanie, prerokovanie, úprava do podoby realizácie a ich predkladanie vedeniu spoločnosti (konateľovi a dozornej rade)
  • zabezpečovanie vykonávania rozhodnutí vedenia spoločnosti v konkrétnej oblasti a ich správny výklad verejnosti, resp. osobám, ktorých sa rozhodnutia týkajú
  • riešenie problémov a zaujatie stanoviska za komisiu vždy ku konkrétnemu riešenému problému, ktoré má pre vedenie spoločnosti poradný význam
  • jedného člena komisie (predsedu) navrhuje a volí priamo konateľ spoločnosti po odporúčaní dozornej rady, pričom tento člen je v priamej komunikácii s konateľom spoločnosti a členmi dozornej rady
  • vzaujatí stanoviska za komisiu je dôležitá vždy väčšina hlasov členov komisie, ktorá sa dokumentuje podpísanou zápisnicou predsedom komisie a členov, ktorých rozhodnutie tvorí väčšinu hlasov pri zaujatí stanoviska