MsHKM Žilina súčasťou športovo-vzdelávacieho projektu Erasmus

HC AZ Havířov 2010 z.s. spoločne s poľským partnerom Jastrzębskim Klubem Hokejowym GKS Jastrzębie a slovenským partnerom Hokejovým klubom Žilina, o.z. pripravili pre deti a mládež vo veku 13-30 rokov športovo-vzdelávací projekt v rámci programu ERASMUS+ s názvom „SPORT JAKO PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB!“.

ERASMUS+

ŠPORT AKO PREVENCIA CIVILIZAČNÝCH Chorôb!

Mládež všetkých troch klubov sa stretla na spoločných akciách v decembri r. 2018 v Havířově, ďalšie tri akcie nadviazali v júni r. 2019 v poľskom meste Jastrzębie Zdroj.

Cieľom projektu je vzdelávanie mládeže v oblasti civilizačných chorôb, zdravého stravovania v športe aj v bežnom živote, zdravého pohybu. Projekt je realizovaný taktiež s cieľom jazykového vzdelávania mládeže a odstraňovania jazykových bariér medzi susednými krajinami.

Program aktivít zahrňoval teoretickú časť, ktorá se zameriavala na osvetu v oblasti definovania civilizačných chorôb, prevencie civilizačných chorôb, zdravého stravovania a zdravého životného štýlu, boli realizované prednášky, diskusie s odborníkom. Športová časť potom zahrňovala tímové športy, voľnočasové aktivity, spoločné hry. Aktivít sa zúčastnili aj zdravotne postihnutí zo združenia Boccia, pre ktorých bol usporiadaný turnaj v športe „boccia“.

Attachment