OZNAM: Usmernenie k úhradám za tréningy

Vážení rodičia,

z dôvodu viacerých vašich otázok a nezrovnalostí, uvádzame nasledujúce krátke usmernenie k plateniu poplatkov

V sezóne 2018/2019 (pozn. od mája 2018) ste obdržali nové variabilné symboly (VS) na platenie poplatkov. Tento VS je iný oproti sezóne 2017/2018! Bohužiaľ preklopenie systému do novej sezóny nám trvalo dlhšie ako sme predpokladali, ako aj zozbieranie podpísaných prihlášok, preto vám faktúry za mesiace máj a jún 2018 prišli oneskorene, prípadne viackrát, začo sa ospravedlňujeme. Z dôvodu sprehľadnenia uvádzame tabuľku s poplatkov za jednotlivé kategórie:

Prehľad ceny služby pre jednotlivé kategórie

 
Kategória Mesačná splátka Počet splátok Poplatok spolu Poplatok pre súrodenca 20% zľava Poznámka
1. HPP 35 € 8 290 € 232,00 €  +10,-EUR letná príprava
2. HPP 35 € 8 290 € 232,00 €  +10,-EUR letná príprava
3. HP 40 € 12 480 € 384,00 €  
4. HP 40 € 12 480 € 384,00 €  
5. ŠHT 50 € 12 600 € 480,00 €  
6. ŠHT 50 € 12 600 € 480,00 €  
7. ŠHT 50 € 12 600 € 480,00 €  
8. ŠHT 50 € 12 600 € 480,00 €  
Kadet 50 € 12 600 € 480,00 €  
Dorast 50 € 12 600 € 480,00 €  
Junior 40 € 12 480 € 384,00 €  
Ženy 35 € 8 290 € 232,00 €  +10,-EUR letná príprava

Aktuálny nedoplatok si môžete skontrolovať na stránke http://sys.paysy.sk
Ak sa nemôžete prihlásiť do systému, alebo vaša platba nie je správne spárovaná, prosím kontaktujte administrátora e-mailom na: help@paysy.sk alebo klub info@mshkmzilina.sk
 

Dôležité upozornenie:

Hráči kategórie 1.-3.ročníka platia poplatky na bankový účet: SK7783300000002401308494 a ročníky od 4.HP až po Juniorov platia poplatky na bankový účet: SK5883300000002101276099, tak ako máte uvedené vo faktúre, alebo vo výzve k úhrade. Z dôvodu sprehľadnenia uvádzame tabuľku s presným rozdelením:

Kategória Číslo bankového účtu
1. roč PR SK7783300000002401308494
2. roč PR SK7783300000002401308494
3. roč PR SK7783300000002401308494
4. roč PR SK5883300000002101276099
5. ŠHT SK5883300000002101276099
6. ŠHT SK5883300000002101276099
7. ŠHT SK5883300000002101276099
8. ŠHT SK5883300000002101276099
9. ŠHT SK5883300000002101276099
Dorast SK5883300000002101276099
Junior SK5883300000002101276099
Ženy SK5883300000002101276099

Attachment