Podporte svojim hlasom mladých hokejistov v projekte „Gesto pre mesto“

Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo by mali mladí hokejisti jesť, ako by mali správne regenerovať, alebo ako by sa mali starať o svoj vyvýjajúci sa organizmus? Zahlasujte s nami v projekte „Gesto pre mesto“ a pomôžte vyhrať prednášky na spomínané témy.

Zameraním nášho projektu je vzdelávanie mladých športovcov navštevujúcich športovú školu v Žiline a ich rodičov v oblasti stravy a výživy, zdravého životného štýlu, regenerácie a dôležitosti i správnosti pohybu. Informácie chceme zúčastneným podávať formou odborných prednášok na vyššie uvedené témy, ktoré budú rodičom a ich deťom prezentované kvalifikovanými odborníkmi v oblasti športovej výživy, stravovania, fyzioterapie a športovej psychológie. V rámci prezentácie sa budú konať praktické ukážky, prítomní budú mať k dispozícii vzorky doplnkov výživy a pitného režimu. Projekt sa bude realizovať v meste Žilina. Peniaze použijeme na zabezpečenie prednášajúcich odborníkov, zakúpenie vzoriek a kúpu občerstvenia pre účastníkov seminárov.

V minulosti sme realizovali viacero odborných prednášok pre mladých športovcov a ich rodičov týkajúcich sa podobných tém, ako uvádzame v našom projekte. Z našich skúsenosti vieme, že takéto prezentácie obohacujú nie len športovcov, ale aj ich rodičov a majú pozitívny vplyv na rozvoj športujúcej mládeže. Keďže doba neúprosne napreduje a každodenne sa vyvíjajú nové metódy regenerácie, doplnky výživy, ako aj spôsoby starostlivosti o organizmus športovca, chceme týmito poznatkami obohacovať športovcov a ich rodičov.

A ako môžete pomôcť k zisku takýchto informácií?

Jednoducho, kliknite na tento link a hlasujte za náš projekt v Žiline:

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilina

Ďakujeme za každý váš hlas!!!

Attachment