Žilinský lesopark čistejší aj vďaka mladým hokejistom

V sobotu 22. apríla sa stretli dobrovoľníci v Lesoparku Chrasť, aby pri príležitosti Dňa Zeme už tradične pomohli vyčistiť obľúbenú rekreačnú zónu. Ani tento rok nechýbali ani zástupcovia mládežníckeho hokejového klubu MsHKM.

Vďaka organizácii pod záštitou mesta Žilina sa podarilo viac ako 100 účastníkom, ktorých neodradilo ani chladné a premenlivé počasie, vyzbierať niečo cez 800 kg odpadu. Na čistení sa zúčastnil aj primátor Igor Choma, viceprimátori Patrik Groma a Anton Trnovec, a viacerí poslanci mesta Žilina. Ako sme už spomínali svojimi silami pomohli aj mladí hráči MsHKM Žilina, ktorí pod vedením trénera Alexandra Gašparoviča, pomohli k dobrej veci a vyčisteniu žilinského lesoparku. „Úprimne sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa čistenia zúčastnili. Vidieť, že im stav životného prostredia nie je ľahostajný. Svedčí o tom aj fakt, že vo svojom voľnom čase pomohli likvidovať neporiadok, ktorý narobili nezodpovední ľudia v tejto oddychovej zóne. Budem rád, ak sa aj v budúcnosti nájdu takí občania, ktorí sa zapoja do obdobných akcií pre čistotu v našom meste, poďakoval sa Igor Choma. 

Mladí hokejisti pomohli k vyčisteniu žilinského lesoparku

Attachment