Faktúry 2020

Prehľad dodávateľských faktúr v roku 2020

Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/001-2030/016Január 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 12020
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla Január 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 1/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/013-2030/059Február 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 22020
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla Február 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 2/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/060-2030/099Marec 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 32020
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla Marec 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 3/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/100-2030/122Apríl 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 42020
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla Apríl 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 4/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/123-2030/143Máj 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 52020
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla Máj 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 5/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla2030/144-2030/158 Jún 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 62020
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla Jún 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 6/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/159-2030/178Júl 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 72020 a zverejnenie
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla Júl 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 7/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/179- 2030/193August 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 82020 zverejnenie
Prehľad odoslaných faktúr 2020August 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 8/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/194 - 2030/227September 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 92020 a zverejnenie
Prehľad odoslaných faktúr 2020Od čísla September 2020MsHKM Žilina, s.r.o.Zoznam odoslaných faktúr 9/2020
Prehľad dodávateľských faktúr 2020Od čísla 2030/228-2030/264Október 2020MsHKM Žilina, s.r.o.DF 102020 a zverejnenie