Konateľ MsHKM Žilina o ekonomike a financiách klubu

Do pozície konateľa MsHKM vstúpil Milan Ladiver v situácii, ktorá športu rozhodne neprispieva. Momentálny stav v spoločnosti „uväznil“ hráčov, trénerov, rodičov i fanúšikov do domácej karantény a hokejový svet obrátil doslova naruby.  A tak má pôsobenie nového konateľa mládežníckeho hokeja dosť netradičný rozbeh. Čo si o tom myslí Milan Ladiver sa dozvieme z nasledujúcich riadkov.

Ako hodnotíte momentálnu situáciu v spoločnosti a hokejovom MsHKM vy osobne?

Celú situáciu vnímam vážne, má obrovský dopad na sociálne, ekonomické a hodnotové prostredie celého klubu. Je to ťažká a zložitá situácia, ktorá tu nikdy predtým nebola. Na čo najlepšie rozhodnutie zo všetkých pohľadov sa snažím získať čo najviac informácií.

Aká je teda aktuálna situácia ohľadom fungovania MsHKM?

Začal by som najskôr z pohľadu ekonomiky a financií klubu. Na stretnutiach s rodičmi jednotlivých kategórií pred vypuknutím pandémie som totiž sľúbil doplniť informácie o rozpočte MsHKM Žilina. Rozpočet sa skladá z príspevkov Slovenského zväzu ľadového hokeja (cca 30 %), ďalej je to príspevok mesta Žilina (cca 25 %), nasledujú príjmy od sponzorov (cca 5 % ), resp. ďalšie financie ako asignačná daň – projekty (cca 5 %) a najväčšiu časť rozpočtu tvoria príspevky od rodičov (cca 35 %.)  Všetky tieto poplatky sú použité na prevádzku klubu ako bežné výdavky. Po vypuknutí pandémie sme okamžite zosumarizovali prvé odhady dopadu na financie, čo sa týka výdavkov a tie sme dokázali znížiť približne o 20 percent za mesiac marec 2019. Keďže nás situácia „prekvapila“ počas plynúcej sezóny 2019/2020 a nástup bol veľmi rýchly, doteraz máme určité záväzky voči organizácií zápasov ako sú autobusy, strava, priame náklady na zápasy, štartovné za účasť v súťažiach SZĽH a podobne. Ako som spomínal vyššie, jednotlivé kanály príjmu nie sú uhradené v plnej výške okrem príspevku mesta Žilina. To znamená, že náklady spojené s činnosťou MsHKM Žilina sú každodenné a príjmy zo strany SZĽH sú nateraz obmedzené. Informácie o príspevkoch zo strany SZĽH boli dostupné a oznámené na online konferencii v stredu 8. 4. 2020. V tento deň boli zverejnené aj informácie o možnosti uplatnenia a čerpania príspevkov pre subjekty SZČO, ktoré pôsobia vo funkciách trénerov MsHKM Žilina. Vieme vyčísliť, že takto sme v mesiaci marec ušetrili približne 20 až 25 percent. Čo sa týka nasledujúcich mesiacov, pristúpili sme k ďalším šetriacim opatrenia a výška úspory dosiahne úroveň približne 48 %. Keďže sme, a budeme, v šetriacom režime, niektorým z trénerov bude „utlmená“ ich činnosť a nebudú poberať odmeny. Aby som rozobral aj dôležitý kanál príjmu klubu – príspevky od rodičov, tu sme zvolili nasledovný kľúč:

Príspevky za mesiac apríl 2020

  1. ročník až juniori ostávajú v nezmenenej výške. Úprava dochádza pri rodičoch, ktorí majú v klube súrodencov, kde poplatok za druhého a ďalšieho súrodenca bude odpustený. Poplatok sa bude uhrádzať za súrodenca vo vyššej vekovej kategórií. V prípade, že ste už tento poplatok uhradili, financie budú rodičom presmerované na ďalšie obdobie.

Príspevky za mesiac máj 2020

  1. a 2. ročník budú príspevky vo výške 0 eur.

      3. ročník až juniori budú znížené o 75 %.

Rovnako platí pravidlo o súrodencoch, kde druhý ani ďalší súrodenec nebude musieť platiť príspevok do klubu.

Dôvod, prečo sme sa rozhodli k príspevkom pristúpiť touto formou je viac. Jeden z nich je, že činnosť klubu a jeho priamych nákladov je rozrátaná na 12 mesiacov. Táto časť nás práve „dobieha“, keďže postupne uhrádzame jednotlivé náklady z predchádzajúceho obdobia.

Konateľ MsHKM Žilina Milan Ladiver

Okrem mladých hokejistov zostali mimo svojho povolania aj tréneri a zamestnanci hokejového klubu. Ako fungujú v tomto období?

Najskôr by som rád vyzdvihol ochotu trénerov, keďže takmer všetci pochopili, že náklady na ich odmeny a s tým súvisiaci chod klubu musia byť obmedzené. Tu sme sa dohodli na znížení za mesiac marec 2020 o približne 20 percent. Za ďalšie mesiace od apríla 2020 to už je na úrovni približne 50 percent. Od pondelka 16. marca 2020 sme spolu so všetkými trénermi v rámci klubu pristúpili k pravidelným onlajnovým poradám, ktoré sa uskutočňujú niekoľkokrát v týždni. Za posledné tri týždne sme otvorili rôzne témy, za ktoré spomeniem aspoň tvorbu metodických materiálov a ich onlajn prezentáciu s témami Antidoping, Výživa pre výkon a zdravie, Pitný režim, či Imunita v športe. Vytvorili sme však aj možnosti na testovanie a rozvoj osobnosti. Otvorili sme aj otázku, ako by mohli v budúcnosti v našom klube fungovať individuálne tréningy, kempy, doplnkové zápasy, či ako by mohol vyzerať prístup k ľadu, aby sa hráči čo najviac vedeli rozvíjať. Rovnako tak sme vytvorili tím trénerov, ktorí sa aktívne zapája do výziev a možnosti prísunu externého financovania na činnosť klubu. Možno najdôležitejšou časťou je rozhodnutie o individualizácií tréningovej činnosti, pretože od budúceho týždňa (14. apríla) prechádzame na tréningovú činnosť, ktorá bude predstavené od trénerov jednotlivých kategórií. O tom však budeme viac informovať počas budúceho týždňa.

Máte na záver nejaký odkaz pre našich hráčov a rodičov?

Na záver by som chcel hráčom, ale aj rodičom popriať pevné zdravie a veľa trpezlivosti. V prípade názorov, otázok alebo návrhov, som otvorený aj osobnej, resp. telefonickej komunikácii. Rád uvítam návrhy na zlepšenia v našej činnosti.