Memorandum o spolupráci medzi MsHKM Žilina a spoločnosťou LUPIZA

To, že v meste Žilina je záujem o kúpu a prevádzkovanie seniorského hokeja firmou LUPIZA, s. r. o., vie už hádam každý z nás. Čo to môže znamenať pre mládežnícky klub sme sa dozvedeli od konateľa MsHKM Milana Ladivera.

V poslednej dobe sa vynorili obavy, že predajom seniorského klubu stratí mládež priestor na využívanie ľadovej plochy v takých objemoch, ako tomu bolo doposiaľ. Memorandom o spolupráci sa nám podarilo túto otázku vyriešiť v prospech oboch klubov,“ začal vysvetľovať aktuálnu situáciu a podpísanie Memoranda o spolupráci medzi dvoma hokejovými subjektami pod Dubňom Milan Ladiver a pokračoval: „Ďalšou obavou bola organizácia športových podujatí, ktoré sa mali na zimnom štadióne konať raz do mesiaca. Tu sme sa dohodli, že nebude prioritou za každú cenu usporadúvať podujatia v réžii nového majiteľa MsHK, ale naopak, nový subjekt, bude nápomocný v organizácii mládežníckych podujatí, ako sú turnaje a podobne.

Memorandum o spolupráci medzi MsHKM Žilina a firmou LUPIZA s.r.o. v rukách konateľa mládežníckeho klubu

Dva úzko spolupracujúce subjekty

Ďalšou dôležitou fázou spolupráce je automatické prepojenie mládeže so seniormi, kde počítajú obe strany s prechodom juniorov do seniorského hokeja. „Aby táto spolupráca fungovala čo najlepšie, tréner juniorky by zároveň zastával post asistenta v seniorskom tíme. Spolu sa chceme podieľať na nákladoch na tento post. Zároveň mládežníckym hráčom, ktorí sa budú zapájať do tréningového a zápasového procesu so seniormi, bude nová spoločnosť uhrádzať poplatky vyplývajúce z mládežníckych kategórií. Tým pádom dokážeme ušetriť peniaze, resp. použiť ich v rámci nášho klubu. Automaticky z toho vyplýva, že v Žiline nebudú fungovať dve samostatné organizácie, ale dva úzko kooperujúce subjekty,“ povedal konateľ MsHKM M. Ladiver.

Rozvojové programy, ale aj infraštruktúra

Významným bodom pre mládežníkov, ale aj seniorský klub, bude spolupráca na rozvojových programoch. „Myslíme tým Centrá športu pri základných školách, kde chceme spoločnými silami využiť ľad v doobedných hodinách, aby prevádzka zimného štadiónu spĺňala aj požiadavky nového majiteľa MsHK. Prepojením projektov chceme zabezpečiť ľad aj pre amatérske hokejové skupiny,“ pokračuje M. Ladiver a poodhaľuje aj ďalšie možnosti spolupráce: „Chceme sa tiež spoločne podieľať na obnove a rozvoji infraštruktúry zimného štadióna. To znamená vytvorenie nových projektov v súčinnosti s novým majiteľom seniorského hokeja a SZĽH, ktoré by mali byť jedným z dôležitých bodov rozvoja hokeja v Žiline.

Konateľ MsHKM Milan Ladiver pri podpise Memoranda o spolupráci

Vzájomne prospešné podmienky spolupráce

K novovzniknutému Memorandu o spolupráci sa vyjadrila aj druhá strana prostredníctvom konateľa spomínanej spoločnosti LUPIZA. „V projekte Rozvoj žilinského hokeja, ktorý sme predložili v rámci ponuky na kúpu akcií MsHK Žilina, a. s., sme deklarovali záujem o veľmi úzku spoluprácu s mládežníckym klubom MsHKM. Som rád, že už v predstihu sa nám podarilo dohodnúť si vzájomne prospešné podmienky spolupráce a budeme sa veľmi tešiť, ak ich aj budeme môcť reálne napĺňať. Dúfajme, že nám mestskí poslanci túto možnosť v pondelkovom hlasovaní dajú,“ povedal JUDr. Maroš Jakubek, PhD., konateľ firmy LUPIZA, s. r. o.

Historická šanca na seriózny reštart

Svoj názor pridal aj mestský poslanec a zároveň predseda dozornej rady MsHKM Róbert Kašša, ktorý verí v reštart hokeja pod Dubňom. „Dúfam, že sa v najbližších dňoch podarí zrealizovať odpredaj klubu súkromnému záujemcovi, o ktorý sa mesto dlhodobo snaží. Žilinský seniorský hokej má po rokoch historickú šancu na seriózny reštart. Inak mu, bez preháňania, hrozí zánik a vážne to zasiahne aj fungovanie mládežníckeho hokeja. Verím, že si to všetci kolegovia poslanci uvedomujú a napriek neľahkej situácii v súvislosti s koronavírusom, nezlomia žilinskému hokeju väz… zvlášť v roku osláv jeho 95. výročia.


Zaujímavé body z Memoranda o spolupráci:

LUPIZA s.r.o. bude:

– Podporovať činnosť MsHKM Žilina s rešpektovaním športovej činnosti a vyhradených hodín pre športovú prípravu všetkých kategórií v rovnakých hodinových dotáciách ako doposiaľ

– Spolupracovať v oblasti obnovy a rozvoja športovej infraštruktúry na zimnom štadióne v Žiline

– Podporovať v rámci svojich možností realizované aktivity rozvojových programov hokeja – Centrum športu pri ZŠ 

– Podporovať činnosť MsHKM Žilina vo forme zdieľaných nákladov na športovú a administratívnu činnosť

 

 

Attachment