Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, zasiahnu aj MsHKM

Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID na území Slovenskej republiky. Uvedené nariadenia začnú platiť od utorka 10. marca do 15. apríla a upravovať sa budú podľa aktuálneho vývoja situácie. Na základe koordinácie primátora mesta Petra Fiabáne zasadal Krízový štáb mesta Žilina v pondelok 9. marca. 


 

Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Žilina, 9. marca 2020 – Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením
respiračné ho ochorenia vyvolaného novým koronavírusom CO VID na území Slovenskej republiky.
Uvedené nariadenia začnú platiť od utorka 10. marca do 15. apríla a upravovať sa budú podľa
aktuálneho vývoja situácie. Na základe koordinácie primátora mesta Petra Fiabáne zasadal Krízový
štáb mesta Žilina v pondelok 9. marca.

Preventívne opatrenia mesta Žilina v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID
s účinnosťou od 10. marca do 15. apríla

 •  Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré
  organizuje mesto Žilina a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované
  v mestských priestoroch a budovách.
 • Športové stretnutia mestských hokejových klubov sa budú konať bez účasti divákov.
 •  S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov
  a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 • Mesto vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí do 3. rokov
  veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa
  vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom
  prostredí.
 • Uzatvorenie Mestskej plavárne v Žiline a plavárne na Základnej škole Martinská.
 • Zrušenie verejného korčuľovania na Zimnom štadióne v Žiline.
 • Zrušenie všetkých podujatí pre verejnosť Mestskom divadle v Žiline.
 • Pozastavenie činnosti v denných centrách pre seniorov a zákaz návštev v Zariadení pre
  seniorov ÚSMEV.
 • Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
  pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže v tomto týždni
  alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby
  sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.
 • Dodatočná dezinfekcia všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy, nad rámec bežnej
  údržby a dezinfekcie.
 •  Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti
  samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia.
 • Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli
  organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa
  takýchto podujatí nezúčastňovali.
 • Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na
  Mestský úrad v Žiline, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 • Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa
  návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.

Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
Viac informácií: zilina.sk/koronavirus

Vladimír Miškovčík
hovorca mesta

 

Attachment