O nás

História založenia klubu MsHKM Žilina 

Uznesením  Predstavenstva MsHK Žilina, a.s. – č.3/2-12-2013 zo dňa 2.12.2013 a následne Uznesením Mestského zastupiteľstva Žilina – č. 201/2013 zo dňa 20.12.2013, podpísaním spoločenskej zmluvy – zo dňa 15.1.2014, vystavením Živnostenského listu – 15.1.2014, založením účtu vo VUB Banke č. 3227933255 / 0200 a splatením základného imania vzniká spoločnosť určená na podporu, rozvoj a činnosť mládežníckeho a ženského  hokeja v Žiline – MsHKM Žilina, s.r.o. s právnym postavením spoločnosti právnickej osoby, obchodnej spoločnosti, založenej okrem iného za účelom vykonávania športu a na účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom.

Dňom 29.1.2014 došlo k zápisu do OR SR (IČO: 47655071, OS Žilina, oddiel Sro, vl. č. 61773/L) a dňom 30.1.2014 došlo k registrácii na daňovom úrade (DIČ: 2023999857).

Dňom 26.2.2014 bola spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. prijatá VV SZĽH za ČLENA SZĽH s ev. číslom : 141 a zároveň sa týmto dňom vytvorilo v zmysle stanov SZĽH  s MsHK Žilina, a.s. ZDRUŽENIE bez právnej subjektivity s názvom „HOKEJ ŽILINA“ s ev. číslom: 013141.

V nasledovnom období prebiehal dlhý a náročný proces legislatívnych úkonov prevodu súťažných licencií ŠHT, extraligy dorastu a extraligy juniorov s čím súvisí aj hromadná preregistrácia všetkých hráčov a hráčok mládežníckych kategórií a výmena registračných preukazov v zmysle platnej legislatívy SZĽH.

Proces prevodu súťažných licencií všetkých mládežníckych kategórii sa zavŕšil dňom 15.4.2014, kedy na odporúčanie licenčnej komisie SZĽH schválil Výkonný výbor SZĽH na základe komplexnej žiadosti so všetkými súvisiacimi náležitosťami  a prílohami, prevod licencií na nadobúdateľa MsHKM Žilina, s.r.o. Cieľ oddelenia mládežníckeho hokeja v Žiline od seniorského bol dosiahnutý.