Opatrenia mesta Žilina prijaté krízovým štábom

Utorkový večer bola aj na hokejový klub MsHKM Žilina doručená správa o opatreniach mesta od vedúcej odboru kultúry, športu, cestového ruchu a miestneho rozvoja. Z nej vyplýva, že sa na zimnom štadióne do odvolania nebude konať žiadna tréningová činnosť. 

V súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom SARS-CoV-2 Vám zasielame opatrenia mesta Žilina prijaté krízovým štábom mesta na zamedzenie jeho šírenia v podmienkach mesta. Opatrenia vstupujú do platnosti od 10.03. a ich trvanie je do odvolania. Zároveň upozorňujeme, že uvedené opatrenia budú aktualizované v závislosti od vývoja situácie a jej závažnosti. Opatrenia sú v súlade a na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Opatrenia, ktoré sa týkajú škôl, materských škôl,  školských zariadení a tréningovej činnosti na zimnom štadióne:

–          prerušuje sa činnosť CVČ  Kuzmányho v plnom rozsahu, vrátane prenájmov priestorov v hale Javorku;

–          prerušuje sa vyučovanie v Základných umeleckých školách L. Árvaya a F. Špániho;

–          prerušuje sa činnosť iných subjektov, ktorá vyplýva z prenájmu priestorov v školách, materských školách a školských zariadeniach   ( športové kluby, podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie, občianske združenia a pod.);

–          činnosť v priestoroch škôl, materských škôl a školských zariadeniach môžu vykonávať   len kmeňoví  zamestnanci školy, žiaci školy a deti materskej školy;

–          prerušuje sa tréningová činnosť členov športových klubov v priestoroch zimného štadióna; 

Ďakujeme za aktívny a zodpovedný prístup k opatreniam, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom k situácii.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte športového manažéra MsHKM Róberta Reháka, t. č. 0911/331 007.

 

 

 

 

 

Attachment