PRÍPRAVKA – „4.HT“

Sezóna 2020/2021


Hlavný tréner kategórie:  

Ing. Dušan Barbořák
   〉barborak@mshkmzilina.sk 
   〉+421 903 374 828

Asistent tréner kategórie:

Mgr. Lukáš Bačík
   〉bacik@mshkmzilina.sk 
   〉+421 xxx xxx xxx 

♦  Marián Holák
   〉holakm@mshkmzilina.sk 
   〉+421 xxx xxx xxx 


Konzultačné hodiny   

každá STREDA 17:30 > 18:30 
– pre nahlásenie konzultácie prosíme vopred kontaktovať hlavného trénera kategórie