Zmluvy 2016

Zmluvy z obchodného styku v roku 2016

Zoznam zmlúv rok 2016

Číslo dokumentuOrganizáciaPopisZmluvná cena bez DPHMenaPodpísané dňaZverejnené dňa
ZM16001MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame600,00 EUR01.09.2016
12.12.2016
ZM16002Marián Meluš
Zmluva o poskytnutí služieb
200,00
EUR29.4.2016
12.12.2016
ZM16003Róbert Rehák
Manažérska zmluva
600,00
EUR29.4.2016
12.12.2016
ZM16004Marián Meluš
Mandátna zmluva č. 2016/004/TZ
120,00EUR29.4.2016
12.12.2016
ZM16005Mgr. Marek Majtán
Mandátna zmluva č. 2016/005/TZ
150,00
EUR29.4.2016
12.12.2016
ZM16006ZBERNÉ Povina, s. r. o.
Mandátna zmluva č. 2016/006/TZ
600,00
EUR29.4.2016
12.12.2016
ZM16007Radoslav Stranianek
Mandátna zmluva č. 2016/007/TZ
600,00
EUR30.4.2016
12.12.2016
ZM16008Bc. Lukáš Lizák
Mandátna zmluva č. 2016/008/TZ
700,00
EUR29.4.201612.12.2016
ZM16009Marián Holák
Mandátna zmluva č. 2016/009/TZ
400,00EUR11.5.2016
12.12.2016
ZM16010Ing. Peter Lehotský
Mandátna zmluva č. 2016/010/TZ
EUR29.7.2016
12.12.2016
ZM16011Juraj Chovan
Mandátna zmluva č. 2016/011/TZ
550,00
EUR9.8.2016
12.12.2016
ZM16012Stanislav Horanský
Mandátna zmluva č. 2016/001/TZ
1 100,00
EUR31.3.2016
12.12.2016
ZM16013Ing. Igor Marták
Mandátna zmluva č. 2016/002/TZ
1 090,00
EUR22.4.2016
12.12.2016
ZM16014Róbert Rehák
Mandátna zmluva č. 2016/003/TZ
100,00
EUR29.4.2016
12.12.2016
ZM16015MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o spolupráci 1
375,00
EUR29.3.2016
12.12.2016
ZM16016MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o spolupráci 2
375,00
EUR29.3.2016
12.12.2016
ZM16017MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o výchovnom
1 200,00
EUR30.8.2016
12.12.2016
ZM16018MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
930,00
EUR1.8.2016
12.12.2016
ZM16019MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
400,00
EUR5.9.2016
12.12.2016
ZM16020MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
400,00
EUR15.8.2016
12.12.2016
ZM16021MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
2 000,00 EUR31.8.2016
12.12.2016
ZM16022MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
1 000,00
EUR1.9.2016
12.12.2016
ZM16023MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
400,00 EUR15.7.2016
12.12.2016
ZM16024MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
1 100,00
EUR12.7.2016
12.12.2016
ZM16025MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o reklame
400,00
EUR14.7.2016
12.12.2016
ZM16026Sluka Martin
Darovacia zmluva
1 200,00
EUR25.8.2016
12.12.2016
ZM16027Dudáš Daniel
Darovacia zmluva300,00
EUR21.1.2016
12.12.2016
ZM16028MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o výchovnom
EUR8.12.2016
12.12.2016
ZM16029Lašš Branislav
Darovacia zmluva
700,00 EUR16.2.2016
12.12.2016
ZM16030Slovenský zväz ľadového hokeja
Zmluva o poskytnutí motivačného finančného príspevku
1 300,00
EUR2.11.2016
12.12.2016
ZM16031Slovenský zväz ľadového hokeja
Rámcová zmluva o poskytnutí finančného príspevku
24 487,00
EUR13.9.2016
12.12.2016
Prehľad zmlúv spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2016