Zmluvy nezaradené

Zmluvy z obchodného styku

Číslo dokumentu
OrganizáciaPopis Zmluvná cena bez DPH
Mena Podpísané dňa
Zverejnené dňa
ZMDH001Hogo, s. r. o.
Zmluva o vzájomnej spolupráci
EUR01.07.2015
ZMDH002Základná škola, V.Javorku 32
Zmluva o vzájomnej spolupráci
EUR28.04.2017
ZMDH003Základná škola, V.Javorku 32
Štatút športových tried
EUR04.09.2017
ZMDH004Základná škola, V.Javorku 32
Štatút športových tried
EUR02.09.2015
ZMDH005Základná škola, V.Javorku 32
Štatút športových tried
EUR28.08.2014
ZMDH007Sk-nic
Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
EUR25.03.2014
ZMDH010eD´ system Slovakia, s.r.o.
Zmluva o obchodných vzťahoch
EUR08.12.2014
ZMDH011Paysy s.r.o.
Zmluva na poskytovanie fin. transakcií a správy fin. platieb
EUR06.10.2017
ZMDH012O2 Slovakia, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
EUR07.06.2016