Zmluvy 2017

Zmluvy z obchodného styku v roku 2017

Zoznam zmlúv rok 2017

Číslo dokumentuOrganizáciaPopisZmluvná cena bez DPHMenaPodpísané dňaZverejnené dňa
ZM17001Mesto Žilina
Zmluva o výpožičke
EUR28.04.2017
29.11.2017
ZM17002PROSARD, s.r.o.

Zmluva o reklame
6 000,00
EUR01.01.2017
29.11.2017
ZM17003Žilinský samosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí dotácie
900,00 EUR5.5.2017
29.11.2017
ZM17004CORA GEO, s.r.o.
Zmluva o spolupráci
1 000,00 EUR11.4.2017
29.11.2017
ZM17005Slovenský zväz ľadového hokeja
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
50,00 EUR2.9.2017
29.11.2017
ZM17006Slovenský zväz ľadového hokeja
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
45 240,00
EUR25.4.2017
29.11.2017
ZM17007Slovenský zväz ľadového hokeja
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
25 619,81
EUR7.8.2017
29.11.2017
ZM17008T + T, a.s.
Zmluva o reklame
300,00
EUR03.11.2017
29.11.2017
ZM17009Marketing SZĽH, spol. s.r.o.
Zmluva o reklamnej spolupráci
1 000,00
EUR23.11.2017
29.11.2017
ZM17010Ing. Ladislav Blažej - CENTROPLASTKúpna zmluva25.200,00EUR05.12.201706.12.2017
ZM17011Valášek Jozef
Darovacia zmluva
660,00 EUR27.07.2017
29.11.2017
ZM17012CEIT Engineering Services, s.r.o.
Zmluva o reklame
2 000,00
EUR28.04.2017
29.11.2017
ZM17013SWAN, a.s.
Zmluva o reklame
1 000,00 EUR22.11.2017
29.11.2017
ZM17014Róbert Rehák
Darovacia zmluva
120,00
EUR03.10.2017
29.11.2017
ZM17015VIX s.r.o.
Zmluva o reklmnej činnosti a propagácií
1 000,00
EUR07.09.201729.11.2017
ZM17016Louis Liesch-Litcom Sportmanag.
Darovacia zmluva7 015,00
EUR09.06.2017
29.11.2017
ZM17017Ing. Daniel Rančák
Zmluva o poskytovaní služieb
1 200,00
EUR30.04.2017
29.11.2017
ZM17018Róbert Rehák
Manažérska zmluva
600,00
EUR07.04.2017
29.11.2017
ZM17019Marián Meluš
Zmluva o poskytnutí služieb č.MZ/2017/003
200,00
EUR28.04.2017
29.11.2017
ZM17020Róbert Rehák
Mandátna zmluva č. 2017/001/TZ
1 150,00
EUR07.04.2017
29.11.2017
ZM17021Mgr. Martin Hrnčár
Mandátna zmluva č. 2017/001/MZ
300,00 EUR12.04.2017
29.11.2017
ZM17022MG41 s.r.o.
Mandátna zmluva č. 2017/002/TZ
600,00
EUR11.04.2017
29.11.2017
ZM17023Mgr. Martin Hrnčár
Mandátna zmluva č. 2017/003/TZ
1 100,00
EUR12.04.2017
29.11.2017
ZM17024Mgr. Martin HrnčárDohoda o ukončení mandátnej zmluvy č.2017/003/TZ
EUR30.06.2017
29.11.2017
ZM17025Ing. Igor Marták
Mandátna zmluva č. 2017/004/TZ
900,00
EUR12.04.2017
29.11.2017
ZM17026MH Mamut s.r.o.
Mandátna zmluva č. 2017/004/MZ
300,00
EUR19.07.2017
29.11.2017
ZM17027Jozef Urdák
Mandátna zmluva č. 2017/005/TZ
1 200,00
EUR12.04.2017
29.11.2017
ZM17028Marián Meluš
Mandátna zmluva č. 2017/006/TZ
810,00
EUR14.04.2017
29.11.2017
ZM17029Mgr. Marek Majtán
Mandátna zmluva č. 2017/007/TZ
820,00
EUR14.04.2017
29.11.2017
ZM17030Juraj Chovan
Mandátna zmluva č. 2017/008/TZ
550,00
EUR14.04.2017
29.11.2017
ZM17031Radoslav Stranianek
Mandátna zmluva č. 2017/009/TZ
600,00
EUR26.04.2017
29.11.2017
ZM17032ZBERNÉ Povina, s. r. o.
Mandátna zmluva č. 2017/010/TZ
600,00 EUR28.04.2017
29.11.2017
ZM17033Bc. Lukáš Lizák
Mandátna zmluva č. 2017/011/TZ
400,00
EUR30.04.2017
29.11.2017
ZM17034Bc. Lukáš LizákMandátna zmluva č. 2017/012/TZ
300,00 EUR30.04.2017
29.11.2017
ZM17035Marián Holák
Mandátna zmluva č. 2017/013/TZ
400,00 EUR31.05.2017
29.11.2017
ZM17036Jozef Urdák
Mandátna zmluva č. 2016/012/TZ

200,00EUR15.01.2017
29.11.2017
ZM17037MH Mamut s.r.o.
Mandátna zmluva č. 2017/014/TZ
1 100,00
EUR19.07.2017
29.11.2017
ZM17038Mgr. Martin HrnčárDohoda o ukončení mandátnej zmluvy č.2017/001/MZ
EUR30.06.2017
29.11.2017
ZM17039MsHKM Žilina, s. r. o.
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
EUR17.05.2017
29.11.2017
Prehľad zmlúv spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2017