Straty a nálezy

Ako pomôcť iným?

Chcete pomôcť ľudom, ktorí niečo stratili a vy ste to našli?

Všetky nájdené predmety uschovávame v našich skladových priestoroch, kde sú dôkladne uložené. V prípade, že ste niečo našli a chcete to odovzdať, stačí daný predmet doručiť osobne na sekretariát MsHKM Žilina, alebo svojmu trénerovi, ktorý odovzdá vec na sekretariát.

Nájdený predmet bude následne evidovaný a uložený na obdobie 6 mesiacov od dátumu jeho prvého uloženia. Po tomto termíne budú dané predmety odpísané.

Čo robiť keď niečo hľadáte?

Informovať sa môžete osobne na sekretariáte MsHKM Žilina, alebo na našej stránke.

Nižšie si môžete pozrieť zoznam hľadaných a nájdených predmetov:


nájdené predmety


straty a nalezy


16.1.2017 – Mobilný telefón SAMSUNG