Hokejový klub Žilina, o.z.

Informácia o poskytnutí 2 % z dane za rok 2019

Vážení rodičia, kolegovia a priaznivci žilinského mládežníckeho hokeja.

Dňa 18.1.2012 bolo pod poradovým číslom VVS/1-900/90-38746 na Ministerstve vnútra SR zaregistrované občianske združenie Hokejový klub Žilina, o.z. Hlavným cieľom združenia je podporovať talentovanú mládež v oblasti športu, združovať ju a zvyšovať úrovne športových a kultúrno-spoločenských podujatí. Vy ako občania máte možnosť darovať 2 % (resp. 3%) z vašich daní tomuto združeniu a podporiť tak talentovaných žiakov.

 

Údaje občianskeho združenia:

Hokejový klub Žilina, o.z.
Športová 5
010 01 Žilina

IČO: 42219736
DIČ: 2023422346

Číslo účtu: 1159840006/1111
IBAN: SK9011110000001159840006
BIC: UNCRSKBX


Ako postupovať?

A. Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ:

  1. Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2019
  2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením ho pošle daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska do 30. apríla 2019, alebo ho odovzdá na sekretariáte Zimného štadióna v Žiline najneskôr do 26. apríla 2019

 Pred-vyplnené tlačivo

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

Ak chcete oznámiť občianskemu združeniu, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa trvalého pobytu) avšak bez poukázanej sumy. Je to novinka od roku 2016.

 

B. Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie:

  1. Najneskôr do 31.03.2020 vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň
  2. Vyplní vyhlásenie, ktoré je súčasťou jeho daňového priznania a odovzdá ho do 31.3.2020 príslušnému daňovému úradu na ktorom je evidovaný.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Je to novinka od roku 2016.

 
Informácia o poskytnutí 3 % z dane za rok 2018
POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word) Dobrovoľnictvo Vysielajúca org 2015
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word) Dobrovoľníctvo Prijímateľ 2015V prípade nejasnosti sa môžete informovať na sekretariáte Zimného štadióna v Žiline alebo na t.č. +421911660901.Ďalší postup nájdete aj tu

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli nám venovať 2 % z dane.

Hokejový klub Žilina, o.z.