Vedenie klubu

Orgány spoločnosti 


Konateľ spoločnosti MsHKM Žilina s.r.o. 

Mgr. Milan Ladiver 
   〉ladiver@mshkmzilina.sk 
   〉+421 917 627 355 

Dozorná rada MsHKM Žilina s.r.o. 

Mgr. Róbert Kašša
   〉predseda Dozornej rady 

Peter Kráľ 
   〉člen Dozornej rady 

Jozef Valášek
   〉člen Dozornej rady 


Organizačná štruktúra  

Športový manažér klubu  
   〉Bc. Róbert Rehák  
   〉+421 911 331 007  
   〉rehak@mshkmzilina.sk 

              ⇒ hlavný tréner Juniori: Juraj Halaj 
              ⇒ asist.    tréner Juniori: Tomáš Harant 

              ⇒ hlavný tréner Dorast: Róbert Rehák
              ⇒ asist.    tréner Dorast: Martin Petný  

              ⇒ hlavný tréner Kadet: Martin Petný 
              ⇒ asist.    tréner Kadet: Lukáš Lizák   

              ⇒ hlavný tréner 8.-7.šht: Igor Marták 
              ⇒ asist.    tréner 8.-7.šht: Juraj Chovan 

              ⇒ hlavný tréner 6.-5.šht: Marek Majtán
              ⇒ asist.    tréner 6.-5.šht: Tomáš Klimenta

              ⇒ hlavný tréner 4.-0.ht: Dušan Barbořák 
              ⇒ asist.    tréner 4.ht:       Tomáš Harant, Marián Holák 
              ⇒ asist.    tréner 3.ht:       Lukáš Bačík, Marián Holák
              ⇒ asist.    tréner 2.ht:       Lukáš Bačík, Marián Holák, Patrik Holák, Alexander Gašparovič
                                                             ………………..
              ⇒ asist.    tréner 1.ht:       Lukáš Bačík, Marián Holák, Patrik Holák, Alexander Gašparovič, 
                                                             Villiam Loffler, …………………

Rozvojový manažér klubu  
   〉  
   〉+421   
   〉 

Marketingový manažér klubu  
   〉Mgr. Róbert Kašša   
   〉+421 905 649 442 
   〉media@mshkmzilina.sk