Vyjadrenie konateľa MsHKM k téme klubových príspevkov

Konateľ MsHKM Žilina Milan Ladiver vydal v týchto hodinách vyhlásenie k téme klubových poplatkov v období po aktuálne skončenej sezóne. My vám ho prinášame v plnom znení.

Vážení rodičia, 

dovoľte, aby som sa vyjadril k téme klubových poplatkov, resp. príspevkov.

Add. 1.

K dnešnému dňu, t. j. 3. 4. 2020 ešte nie je 100-percentne jasné, či navrhované hospodárske a ekonomické opatrenia Vlády SR budú platné od 6. 4. 2020. Od rozhodnutia štátu sa bude ďalej odvíjať aj „krátený – karanténny“ režim hokejových klubov. Od pondelka 6. 4. 2020 budeme vedieť určiť, akú veľkú finančnú čiastku môžeme ušetriť z fixných nákladov klubu ohľadom miezd trénerov. (Bude im vypočítaný príjem, ktorý si budú uplatňovať na úradoch v správe štátu.)

Add. 2.

Vzhľadom k výške financií, ktoré by sme dokázali „ušetriť“ vieme vyčísliť sumu, o ktorú by mohol byť znížený mesačný poplatok/príspevok do klubu. Pracujeme s rôznymi variantami, aby sme si „kúpili čas” a vedeli sa čo najlepšie rozhodnúť,  s prihliadnutím na vaše ekonomické, emocionálne a morálne hľadisko, ako aj na všetky spomínané kritériá z pohľadu klubu. 

Aktuálna možnosť ako riešiť platbu príspevku (k 3. 4. 2020), je podanie INDIVIDUÁLNYCH žiadostí. Tie je možné stiahnuť na tejto adrese: http://www.mshkmzilina.sk/pristup-k-informaciam/tlaciva/

Add. 3.

Očakávame, že viac „svetla“ do ekonomiky klubu by mohli priniesť aj stretnutia s vedením SZĽH, ktoré sú naplánované od 6. 4. 2020. Tie budú prioritne zamerané na opatrenia zväzu smerom ku klubom s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.  

Add. 4. 

V prípade, že Vláda SR rozhodne o predĺžení karantény z dôvodu pandémie vírusu, pristúpime k ďalším opatrenia ako sú napr.: 

  • zníženie výšky poplatku/príspevku za aktuálny mesiac 
  • oddialenie platby poplatku/príspevku do mesiacov september a neskôr 
  • zrušenie poplatku/príspevku za aktuálny mesiac  (akonáhle by nastala situácia, že ste príspevky uhradili v plnej výške a došlo by z našej strany k opatreniam, rozdiel sumy by bol zohľadnený v ďalšom období). 

V súvislosti s krokom č. 3 a.4 bude v týždni od 6. 4. 2020 odprezentované, akou formou a s akým obsahom bude realizovaná činnosť trénerov voči hráčom a rodičom. Plne si uvedomujeme zložitosť situácie, no napriek tomu vieme, že sa tréningová činnosť neskladá len zo samotného tréningu na ľade a mimo neho, ale aj z metodickej časti, poradenstva a rozvoja osobnosti. 

V prípade, že sú Vám moje/naše kroky postupu nejasné, môžete využiť možnosť individuálneho rozhovoru cez telefónne číslo 0917 627 355. 

Ďakujem a želám vám najmä pevné zdravie 

Mgr. Milan Ladiver, 

konateľ MsHKM Žilina

Attachment