Žilinčania na online workshope o zahraničných mobilitách

Minulý piatok popoludní sa v spolupráci s IUVENTOU a Slovenským zväzom ľadového hokeja
uskutočnil ONLINE workshop o možnostiach, ktoré ponúka program EÚ Erasmus+ pre oblasť
mládeže a športu a Európsky zbor solidarity určený pre Slovenský zväz ľadového hokeja.

Účastníkmi workshopu boli regionálni rozvojoví manažéri, tréneri, inštruktori a vedúci klubov
z celého Slovenska, za náš klub sa tohto workshopu Milan Ladiver a Dušan Barbořák.
Obsahovo bol zameraný najmä na zahraničné mobility a stáže pracovníkov s mládežou, ale aj
na ďalšie ponuky pre ich rozvoj z dielne IUVENTY – online akreditované vzdelávania, súťaže
na podporu zdravého životného štýlu, Živé knižnice atď. Lektor workshopu bol Peter Kupec, riaditeľ NA Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a facilitátorkou Soňa Štefančíková, regionálna koordinátorka IUVENTY za Prešovský kraj.

Nakoľko si klub MsHKM Žilina dal za cieľ sa viac rozvíjať v rámci vzdelávanie nielen mládeže,
ale aj trénerov, mal tento workshop mal veľký význam. „Ukázali nám viacero možností, ako
nastaviť túto cestu, napr. v rámci výmenných zahraničných pobytov. Takejto výmeny by sa
mohli zúčastniť ako tréneri, tak aj hráči jednotlivých klubov. Je tu možnosť si vymeniť svoje skúsenosti v práci s mládežou a možno aj nejakej bližšej spolupráce,“ informoval jeden zo zástupcov žilinského mládežníckeho klubu, Dušan Barbořák.

 

Attachment